Chợ Ô Tô Thủ Đô

162 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

0986981389

banxehoi24h.net/salon/cho-o-to-thu-do-1

 

Chuyên kinh doanh xe đã qua sử dụng
Chuyên kinh doanh xe đã qua sử dụng

Xe đang bán

Mitsubishi Jolie MPi 2.0 2006 - 2006

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

225 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Mitsubishi Jolie MPi 2.0 2006

225 Triệu

Xe cũ

2006

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

8

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Mazda BT 50 2.2AT 2017 - 2017

Xe cũ

Nhập khẩu

Số tự động

Diesel

Hà Nội 10/04/2017

615 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Mazda BT 50 2.2AT 2017

615 Triệu

Xe cũ

2017

Nhập khẩu

Số tự động

Diesel

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Toyota Camry 2.0AT 2011 - 2011

Xe cũ

Nhập khẩu

Số tự động

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

715 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Toyota Camry 2.0AT 2011

715 Triệu

Xe cũ

2011

Nhập khẩu

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2013 - 2013

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

388 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2013

388 Triệu

Xe cũ

2013

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Ford Ranger XLS 2.2AT 2017 - 2017

Xe cũ

Nhập khẩu

Số tự động

Diesel

Hà Nội 10/04/2017

645 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Ford Ranger XLS 2.2AT 2017

645 Triệu

Xe cũ

2017

Nhập khẩu

Số tự động

Diesel

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Kia Carens 2.0AT 2012 - 2012

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

445 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Kia Carens 2.0AT 2012

445 Triệu

Xe cũ

2012

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

7

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Mitsubishi Zinger GLS MT 2009 - 2009

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

365 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Mitsubishi Zinger GLS MT 2009

365 Triệu

Xe cũ

2009

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

8

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Mazda 3 1.5AT 2015 - 2015

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

629 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Mazda 3 1.5AT 2015

629 Triệu

Xe cũ

2015

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Honda City 1.5AT 2015 - 2015

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

555 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Honda City 1.5AT 2015

555 Triệu

Xe cũ

2015

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Chevrolet Captiva LT MT 2007 - 2007

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

339 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Chevrolet Captiva LT MT 2007

339 Triệu

Xe cũ

2007

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

7

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Ford Ranger XLS 2.2 MT 2015 - 2015

Xe cũ

Nhập khẩu

Số tay

Diesel

Hà Nội 10/04/2017

505 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Ford Ranger XLS 2.2 MT 2015

505 Triệu

Xe cũ

2015

Nhập khẩu

Số tay

Diesel

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Kia Forte SX 2013 - 2013

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 10/04/2017

485 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Kia Forte SX 2013

485 Triệu

Xe cũ

2013

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Honda City 1.5AT 2016 - 2016

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

579 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Honda City 1.5AT 2016

579 Triệu

Xe cũ

2016

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Chevrolet Captiva LT MT 2007 - 2007

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

339 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Chevrolet Captiva LT MT 2007

339 Triệu

Xe cũ

2007

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

7

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Ford Ranger 4x2MT 2014 - 2014

Xe cũ

Nhập khẩu

Số tay

Diesel

Hà Nội 09/04/2017

495 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Ford Ranger 4x2MT 2014

495 Triệu

Xe cũ

2014

Nhập khẩu

Số tay

Diesel

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Kia Forte SX 2013 - 2013

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

485 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Kia Forte SX 2013

485 Triệu

Xe cũ

2013

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Huyndai Accent 1.4AT 2013 - 2013

Xe cũ

Nhập khẩu

Số tự động

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

489 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Huyndai Accent 1.4AT 2013

489 Triệu

Xe cũ

2013

Nhập khẩu

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Mitsubishi Zinger GLS MT 2010 - 2010

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

415 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Mitsubishi Zinger GLS MT 2010

415 Triệu

Xe cũ

2010

Lắp ráp trong nước

Số tay

Xăng

8

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Mazda 3 1.5AT 2015 - 2015

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

629 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Mazda 3 1.5AT 2015

629 Triệu

Xe cũ

2015

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389

Honda City 1.5AT 2015 - 2015

Xe cũ

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

Hà Nội 09/04/2017

555 Triệu

Chợ Ô Tô Thủ Đô

0986981389

Honda City 1.5AT 2015

555 Triệu

Xe cũ

2015

Lắp ráp trong nước

Số tự động

Xăng

5

Chợ Ô Tô Thủ Đô - 0986981389